Testimonials

Testimonials

The program contains valuable information, and parents and learners that take this seriously will undoubtedly derive great benefit – immediately, as well as in the years of study that may lie ahead. It is obvious that the authors devoted much time to research the latest information. Practical examples are explained in detail and excellent tips are provided. Congratulations on an excellent program that will be of great benefit to many households.

Mr A Genis, Ex-principal: Louw Geldenhuys Primary School, Linden, Johannesburg

“My 10 year old daughter really struggled at school, but the confidence she gained after attending the StudySmart course was amazing, since she learned different skills that helped her cope with her school work.

Now in grade 5, she continues to apply the StudySmart methods and the improvement is still consistent. And, most importantly, she enjoys sharing the StudySmart methods with the whole family, and that helps us as family to understand her better and assist her more.”

Lerato Mohloki

“Ek het my Graad 4-seun ingeskryf vir die StudySmart kursus aangesien dit sy eerste jaar was met toetsreekse en eksamens. Die aanbieder het hom voorsien van al die nodige hulpmiddels, hy het die kursus baie geniet, en was deurgaans entoesiasties om die sessies by te woon. Dit het hom baie selfvertroue gegee en sy punte het verbeter.

Ek het daarvan gehou dat ek as ouer, na afloop van die kursus, terugvoering gekry het oor die kursusinhoud, asook insae in my kind se akademiese vermoëns. Ek kan StudySmart 100% aanbeveel.”

Maya Venter

“Baie, baie dankie vir die puik kursus. Die metodes is verbruikersvriendelik en werk!!

My seuntjie het sedert bywoning van die kursus (2017) self (sonder my hulp of motivering) begin studeer. Hy is baie sportief en het min tyd om aan skoolwerk te spandeer. Volgens hom help die studiemetodes hom baie, want dit het hom geleer hoe om in die klas op te let, kerngedagtes te identifiseer, te verstaan en te integreer. Sy punte het verbeter en hy is nou gemotiveerd om te leer.”

Alma Viljoen

“My daughter loved every StudySmart session and could not wait for the next one. We found the course a tremendous benefit and an excellent learning opportunity. It is fascinating to see how eg. her reading skills have changed.

Thank you so much for a well organized and very informative workshop. I will definitely recommend StudySmart to other parents, teacher and therapists.”

Maryke van Rhyn

I can recommend this study program whole-heartedly for learners that would like to improve their performance at school. The contents are practical and interesting, making it easy for children to master the 10 Habits of Successful Learners with the guidance of their parents.

The course makes reference to Google, YouTube and cellphone applications – media relevant and essential for today’s learners. It also includes a number of appropriate questionnaires to encourage greater self-awareness. The program is flexible enough with numerous alternatives to be of value to different learners.

What impressed me most, however, is the opportunity the program offers for parent and child to talk to each other, and to hear each other, in a world where parents and children (especially teens) often lead separate lives due to the demands of everyday life.

Dr P J Basson, Lecturer/Counselling Psychologist, University of Johannesburg

“In ‘n tyd waarin snelle veranderings en toenemend strawwe kompetisie in die wêreld van werk ‘n gegewe is, is ‘n individu se kanse op beroepsukses tot ‘n groot mate gesetel in sy of haar vermoë om deurlopend relevante vaardighede aan te leer en in pas te bly met die veranderings. Dit is veilig om aan te neem dat sukesevolle persone dié gaan wees wat weet hoé om te leer en gemotiveerd is om aan te hou leer. Verby is die dae dat leer tot die skoolbanke beperk was. Maar die skoolbanke—en veral die ouerhuis—is waar die liefde vir leer en die wete van hoé om te leer ten beste gevestig word.”

Deon van Wyk en Jena Raubenheimer se “studysmart” program bied vir skoliere en ouers ‘n omvattende multimedia program waarin (a) leer met opwinding, energie, en persoonlike groei en ontwikkeling geassosieer word, en (b) waar skoliere en hulle ouers leer hoé om doeltreffend te leer. Hierdie houdings en vaardighede is krities vir sukses regdeur die skool en volwasse jare. Die program is enersyds diep geanker in die wetenskap van menslike ontwikkeling en die voorligtingsielkunde, en andersyds geanker in die outeurs se jare lange praktykervaring met kinders en jongmense rakende hulle studies en toekomsplanne.

In ‘n tyd waar ouers en skoliere gebombardeer word met kitsoplossings en ongetoetse inligting, beklemtoon hierdie program die aanleer van blywende vaardighede en houdings wat soos enige goeie belegging sal aanhou om dividende te lewer. Ek kan hierdie program met groot vrymoedigheid aanbeveel vir ouers en skoliere wat in die toekoms wil belê.

Prof Deon de Bruin, Professor in Bedryfsielkunde, Universiteit van Stellenbosch

css.php